Odborný tým

 


Mgr. Eva Kocábková

Klinická logopedka

Vedoucí pracoviště 

Hradec Králové  Mgr. Radka Stratílková

Klinická logopedka

Vedoucí pracoviště 

Dobruška


Mgr. Jiřina Jarošová

Klinická logopedka 

Vedoucí pracoviště

Týniště nad Orlicí  


Mgr. Václava Voglová

Logopedka

Pracoviště Smiřice


Mgr. Šárka Eliášová

Klinická logopedka

Pracoviště Hradec Králové


Mgr. Daniela Koblásová

Logopedka

Pracoviště Dobruška 

Mgr. Eva Kocábková

klinický logoped


Mgr. Radka Stratílková

klinický logoped

Vzdělání

 • 2016 - Ministerstvo zdravotnictví České republiky- Atestační zkouška v oboru klinická logopedie s označením specialisty - klinický logoped

 • 2002 - 2004 - Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika - akademický titul magistra

 • 1999 - 2001 - Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči - akademický titul bakalářka

 • 1997 - 1999 - Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta - Doplňující studium programu celoživotního vzdělávání Vychovatel speciální školy, speciálního školství

 • 1995 - 1996 - Střední pedagogická škola Litomyšl, obor vychovatelství
 • 1991 - 1995 - Střední pedagogická škola Litomyšl, učitelství pro mateřské školy

Odborné kurzy

 • Vady a poruchy sluchu
 • Dyslalie
 • Afázie I
 •  Afázie II
 • Incipientní koktavost - A
 • Fixovaná koktavost - B
 •  Poruchy polykání
 • Specializační kurz v klinické logopedii
 • Efektivita lékařského zákroku u poruch vývoje řeči
 • Problematika sluchových vad u dětí
 • Kochleární implantace u dospělých
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii
 • Kognitivní poruchy a demence XI
 • Funkční poruchy hlasu
 • Hlas
 • Dysfázie
 • Afaziologie A - základy klinické afaziologie
 • Afaziologie B - kognitivně - neuropsychologický přístup
 • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
 • Základy zdravotnické legislativy
 • Mezioborová problematika neonatologie 21.stol.
 • Neurologie pro klinické logopedy
 • Neurogenní poruchy řeči u dospělých ( dysartrie, apraxie a příbuzné poruchy)
 • Palatolallie
 • Senzoricko - senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu
 • Koktavost
 • Specializační odborová stáž v klinické logopedii
 • Myofunkční terapie
 • Alternativní a augmentativní komunikace
 • Akutní poruchy hlasu
 • Poruchy polykání
 • Neuromotorický vývoj dětí , vývoj orofaciální oblasti 
 • Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením 
 • Autismus
 • Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi 
 • Sluchadlo versus kochleární implantát - děti na pomezí obou technologií
 • Kuprev
 • XXVIII. Konference AKL ČR - Neurovývojové poruchy řeči
 • Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii
 • Laheyovej model vývinu řeči
 • Kognitivní poruchy a demence XVIII.


Odborné stáže:

 • Akreditované pracoviště klinické logopedie Olomouc
 • Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha
 •  Městská nemocnice Ostrava, odd. klinické logopedie
 • Fakultní nemocnice Olomouc, odd. klinické logopedie

Mgr. Jiřina Jarošová

klinický logoped


Mgr. Šárka Eliášová

                                                                klinický logoped

Vzdělání

 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, tříletý bakalářský obor Mediální a komunikační studia- Jazyková a literární kultura. Rok ukončení 2014
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika- Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace. Rok ukončení 2016
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, dvouletý magisterský obor Speciální pedagogika- logopedie. Rok ukončení 2018
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, dvouletý magisterský obor Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení. Rok ukončení 2020

Odborné kurzy

 • Balbuties A
 • Balbuties B
 • Vývojová dysfázie v klinické praxi
 • Vývojová dysfázie 2
 • Získané dysartrie
 • Dítě s vadou sluchu
 • Vady a poruchy sluchu
 • Kochleární implantace u dětí
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Vývoj artikulace v normě a patologii
 • Testy v klinické logopedii
 • Časná diagnostika kognitivního deficitu ve stáří
 • Neodkladná první pomoc
 • Základy zdravotnické legislativy - JOP
 • Primární progresivní afázie
 • Rozštěpové vady orofaciálního komplexu
 • Hlas
 • Specializační kurz v základním kmeni klinické logopedie
 • Specializační kurz ve specializovaném výcviku v klinické logopediiMgr. Daniela Koblásová
Mgr. Václava Voglová

logoped


© 2017 Logomedic, všechna práva vyhrazena, stránky vytvořila a spravuje Mgr. Eva Kocábková
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!