Odborný tým

 

Mgr. Eva Kocábková

klinický logoped


Mgr. Radka Stratílková

klinický logoped

Vzdělání

 • 2016 - Ministerstvo zdravotnictví České republiky- Atestační zkouška v oboru klinická logopedie s označením specialisty - klinický logoped

 • 2002 - 2004 - Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika - akademický titul magistra

 • 1999 - 2001 - Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči - akademický titul bakalářka

 • 1997 - 1999 - Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta - Doplňující studium programu celoživotního vzdělávání Vychovatel speciální školy, speciálního školství

 • 1995 - 1996 - Střední pedagogická škola Litomyšl, obor vychovatelství
 • 1991 - 1995 - Střední pedagogická škola Litomyšl, učitelství pro mateřské školy

Odborné kurzy

 • Vady a poruchy sluchu
 • Dyslalie
 • Afázie I
 •  Afázie II
 • Incipientní koktavost - A
 • Fixovaná koktavost - B
 •  Poruchy polykání
 • Specializační kurz v klinické logopedii
 • Efektivita lékařského zákroku u poruch vývoje řeči
 • Problematika sluchových vad u dětí
 • Kochleární implantace u dospělých
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii
 • Kognitivní poruchy a demence XI
 • Funkční poruchy hlasu
 • Hlas
 • Dysfázie
 • Afaziologie A - základy klinické afaziologie
 • Afaziologie B - kognitivně - neuropsychologický přístup
 • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
 • Základy zdravotnické legislativy
 • Mezioborová problematika neonatologie 21.stol.
 • Neurologie pro klinické logopedy
 • Neurogenní poruchy řeči u dospělých ( dysartrie, apraxie a příbuzné poruchy)
 • Palatolallie
 • Senzoricko - senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu
 • Koktavost
 • Specializační odborová stáž v klinické logopedii
 • Myofunkční terapie
 • Alternativní a augmentativní komunikace
 • Akutní poruchy hlasu
 • Poruchy polykání
 • Neuromotorický vývoj dětí , vývoj orofaciální oblasti 
 • Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením 
 • Autismus
 • Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi 
 • Sluchadlo versus kochleární implantát - děti na pomezí obou technologií
 • Kuprev
 • XXVIII. Konference AKL ČR - Neurovývojové poruchy řeči
 • Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii
 • Laheyovej model vývinu řeči
 • Kognitivní poruchy a demence XVIII.


Odborné stáže:

 • Akreditované pracoviště klinické logopedie Olomouc
 • Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha
 •  Městská nemocnice Ostrava, odd. klinické logopedie
 • Fakultní nemocnice Olomouc, odd. klinické logopedie

Mgr. Jiřina Jarošová

klinický logoped


Mgr. Šárka Eliášová

                                                                klinický logoped

Vzdělání

 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, tříletý bakalářský obor Mediální a komunikační studia- Jazyková a literární kultura. Rok ukončení 2014
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika- Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace. Rok ukončení 2016
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, dvouletý magisterský obor Speciální pedagogika- logopedie. Rok ukončení 2018
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, dvouletý magisterský obor Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení. Rok ukončení 2020

Odborné kurzy

 • Balbuties A
 • Balbuties B
 • Vývojová dysfázie v klinické praxi
 • Vývojová dysfázie 2
 • Získané dysartrie
 • Dítě s vadou sluchu
 • Vady a poruchy sluchu
 • Kochleární implantace u dětí
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Vývoj artikulace v normě a patologii
 • Testy v klinické logopedii
 • Časná diagnostika kognitivního deficitu ve stáří
 • Neodkladná první pomoc
 • Základy zdravotnické legislativy - JOP
 • Primární progresivní afázie
 • Rozštěpové vady orofaciálního komplexu
 • Hlas
 • Specializační kurz v základním kmeni klinické logopedie
 • Specializační kurz ve specializovaném výcviku v klinické logopediiMgr. Daniela KoblásováMgr. Denisa Konášová

klinický logoped

Mgr. Barbora Nováková

logoped


© 2017 Logomedic, všechna práva vyhrazena, stránky vytvořila a spravuje Mgr. Eva Kocábková
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!