Nabízíme

Neuro-vývojovou terapii

Neuro- vývojovou terapií se snažíme vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování, včetně odstraňování vad řeči.

Myofunkční terapii

Myofunkční terapií se zaměřujeme na úpravu orálních funkcí - polykání, artikulace, pohyblivosti jazyka a mimiky tváře.

Náhradní mluvní mechanismy

Pacientům po operacích hrtanu - nácvikem jícnového hlasu, vracíme možnost přirozené komunikace.